Onze mensen

De mensen die bij ons ingeschreven staan zijn groepsleiders en therapeuten die een opleiding Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Creatieve Therapie, Ergotherapie, Psychologie of een aanverwante studie hebben gevolgd.

Ze moeten, voordat ze aan het werk kunnen, onze gedragscode ondertekenen en een Verklaring omtrent het Gedrag aanvragen.